Üye Kayıt Formu

Üyelik Ücreti Yıllık 48,00 TL'dir. 12,00 TL Kayıt ücreti olmak üzere toplam 60,00 TL'dir.

Dernek tüzüğünü okudum. Amaç ve yükümlülüklerini kabul ettim. Üye olmak istiyorum. Aidatımı her yıl içinde ödemeyi ve kuruluş amaçlarınıza katkıda bulunacağımı taahhüt eder, Derneğinize kabul edilmesini arz ederim.